Individuele begeleiding

De Horsthoeve en individuele begeleiding

Doelgroep

 1. Individuele begeleiding is voor iedereen bedoeld die vindt dat hij/zij in de sociale omgeving, in het werk of persoonlijk is vastgelopen en weer een duwtje in de rug nodig heeft om de draad weer op te pakken. Het kan ook zijn dat je "geen concreet doel” meer hebt en eigenlijk niet meer goed weet welke weg je in wilt slaan. Wij kunnen samen met jou inzichtelijk maken wat er allemaal mogelijk is en wat er nodig is om jou weer op weg te helpen. Wij bieden een integrale aanpak en werken met concrete doelen en meetbare resultaten binnen een bepaalde periode. Op deze wijze krijg je van je begeleiders voor jezelf en voor je omgeving een overzichtelijk totaalbeeld. Vanuit dit totaalbeeld stellen wij samen een heldere werkstructuur op.

 2. Op de Horsthoeve bieden we ook begeleiding aan jongeren (vanaf 18 jaar) en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, autisme, ADHD, angststoornissen) en of persoonlijkheidsstoornissen of een burn-out. 


Doelstelling

De Horsthoeve biedt doelgerichte ondersteuning en begeleiding aan bovengenoemde doelgroep in een veilige omgeving waarbij de hulpvrager zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven behoudt. 
Met onze begeleiding werken we toe aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en integratie in het dagelijkse sociale leven. Een hoger doel is weer naar school gaan, vrijwillerswerk gaan doen of zelfs weer als betaalde kracht aan het werk kunnen.

Dit doel willen we bereiken samen met andere huplverleners en betrokken personen in het omliggend veld van de hulpvrager.


Werkwijze

Voor deze voorzieningen kun je kiezen voor zorg in natura (WMO) of een persoonsgebonden budget (PGB)
Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

We kijken eerst hoe goed jij jezelf kunt redden op verschillende gebieden. We bekijken vervolgens welke vorm van individuele begeleiding jij nodig hebt en wat bij jou past.  Samen met jou (en het netwerk) stellen we een plan op waarin we duidelijk maken waar we ons op gaan richten en hoe we dat gaan doen.

De leefgebieden

 • Zingeving
 • Sociale relaties
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Werk en activiteiten


Op de dagbesteding werken we aan één of meerdere doelen:

 • Afleiding, zingeving
 • Sociale contacten
 • Dagstructuur
 • Energieopbouw
 • Verrichten van taken
 • Werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en voeren van eigen regie
 • Werken aan eigenwaarde en vertrouwen
 • Evt. werken aan zelfverzorging

Individuele Begeleiding
PDF – 245,9 KB 440 downloads