• Zorgboerderij De Horsthoeve is open op werkdagen van 09.00uur - 16.00uur
 • Wij volgen de richtlijnen van┬áhet RIVM.

Individuele begeleiding

De Horsthoeve in samenwerking met NZPS (Netwerk Zorg Professionals Salland)

Doelgroep

Op de Horsthoeve bieden we begeleiding aan jongeren en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, autisme, ADHD, angststoornissen) en of persoonlijkheidsstoornissen of een burn-out. We zien vaak multi problems bij deze mensen en spreken dan van complexe cases.


Doelstelling

De Horsthoeve en NZPS willen samen ondersteuning en begeleiding bieden aan bovengenoemde doelgroep in een omgeving waar men zich veilig voelt en zich maximaal kan ontplooien binnen ieders mogelijkheden.
Met onze begeleiding werken we toe aan een zo groot mogelijk zelfredzaamheid. Je kan zelfredzaam worden genoemd als je een acceptabel niveau van functioneren hebt gerealiseerd op de gebieden waarmee jij in het dagelijks leven te maken krijgt. Om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken ‘kan of moet’ je gebruik maken van de vaardigheden, expertise, middelen en mogelijkheden van anderen. ‘Anderen’ zijn bijvoorbeeld familie en vrienden, maar ook hulpverleners kunnen helpen in het behouden of bereiken van een acceptabel niveau van functioneren.

Zelfredzaamheid definiëren we in het algemeen dan als: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke gebieden van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf kan voorkomen of verhelpen.


Werkwijze

Voor deze voorzieningen kun je kiezen voor zorg in natura [Zin-Wmo] of een persoonsgebonden budget (PGB)
Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

We kijken eerst hoe goed jij jezelf kunt redden op verschillende gebieden. We bekijken vervolgens welke vorm van individuele begeleiding jij nodig hebt om jouw zelfredzaamheid te verbeteren. Samen met jou [en het netwerk] stellen we een plan op, waarin we duidelijk maken waar we ons op gaan richten en hoe we dat gaan doen.

De leefgebieden

 • Zingeving
 • Sociale relaties
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Werk en activiteiten

Op de dagbesteding werken we aan een of meerdere doelen:

 • Afleiding
 • Sociale contacten
 • Dagstructuur
 • Verrichten van taken
 • Werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen regie
 • Werken aan eigenwaarde en vertrouwen
 • Evt. werken aan zelfverzorging

Individuele Begeleiding