Vrienden van de Horsthoeve

ANBI informatie 

Wilt u ook vrienden worden van de Vrienden Van de Horsthoeve,dat kan onderaan deze webpagina

Beloningsbeleid

Binnen de stichting Vrienden van De Horsthoeve is er geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden doen hun activiteiten zonder daar een vergoeding voor te vragen of te krijgen. Hierdoor kunnen (behalve de enkele noodzakelijke kosten) alle opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.

Beleidsplan

Missie/visie

De stichting Vrienden van De Horsthoeve, is ontstaan vanuit de wens dat de echte en gepaste aandacht die gegeven wordt aan de deelnemers van De Horsthoeve en hun mantelzorgers kan blijven bestaan. Echte, gepaste aandacht kan in de ogen van de stichting alleen gegeven worden wanneer de kleinschalige dagbesteding niet in het geding komt.

De Horsthoeve staat voor kwaliteit. Kwaliteit uit zich in aandacht-op-maat maar ook in kwalitatief goede materialen waar de deelnemers mee kunnen werken. De bijzondere activiteiten die De Horsthoeve biedt, waaronder schilderles van een kunstenares, de mogelijkheid tot aangepast sporten en klankschaal meditaties, zijn uniek en waardevol voor de deelnemer.

De stichting wil dat de kwaliteit en de aandacht-op-maat van De Horsthoeve te allen tijde geboden kan worden.

Strategie

De stichting heeft als strategie gekozen om via sponsoring en donaties geld in te zamelen zodat:

 • Kwalitatief goede materialen kunnen worden aangeschaft voor de Horsthoeve.
 • Van dat geld er aan de deelnemers van De Horsthoeve culturele uitstapjes aangeboden kunnen worden (bezoek aan musea).
 • Het aangepast sporten en bewegen mogelijk is.
 • De kunstenares voor schilderles kan worden betaald
 • De klankschalenconcerten kunnen worden betaald.
 • Het aanbieden van gezonde voeding mogelijk is en het zelfs mogelijk wordt om maaltijdvoorziening voor de deelnemers en hun mantelzorgers te organiseren.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel om deelnemers van De Horsthoeve – Dagbesteding & Persoonlijke Begeleiding-, een kwalitatief hoogwaardige dagbesteding aan te bieden op het gebied van kunst en cultuur, daaronder begrepen literatuur, beweging en alle overige activiteiten die goed zijn voor lichaam en geest en het doen van alle zaken die met het vorenstaande verband houden, een en ander in ruimste zin van het woord.

 

Toekomst

De stichting Vrienden van De Horsthoeve zal nodig blijven gezien de politieke ontwikkelingen, bezuinigingen die onverminderd doorgaan.

Daarentegen groeit de doelgroep jong dementerenden en zal de vraag naar actieve dagbesteding alleen maar groeien.

Wij gaan ervan uit dat door het vergroten van onze naamsbekendheid en het bekend worden van onze doelstelling er financiële middelen nodig zijn waardoor wij in staat blijven De Horsthoeve te ondersteunen in het bieden van kwalitatief goede, echte en gepaste aandacht.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Huidige situatie

De stichting zit in de opbouw fase, waarin er nog geen concrete acties zijn uitgevoerd. Bij de start van de stichting is een aantal donaties gedaan. Mensen, ook bezoekers voelen zich goed op De Horsthoeve en willen hier graag hun bijdrage aanleveren. Het bestuur voelt dan ook de urgentie tot het oprichten van deze stichting.

Activiteiten van de organisatie

De stichting heeft als activiteiten de volgende acties gepland:

 • Lid worden van Fondsenwerving online waarmee we toegang krijgen tot mogelijke donateurs en subsidies die onze doelstelling ondersteunen.
 • Mogelijke donateurs aanschrijven, waaronder leveranciers van materialen (verf en kwasten), bedrijven uit de regio.
 • Voor het genereren van naamsbekendheid schrijven we persberichten en publiceren deze in regionale kranten en is een facebook pagina opgezet
 • Wordt er een kunstuitleen van de schilderijen georganiseerd (kunstwerken die gemaakt zijn door de deelnemers van de dagbesteding).
 • Worden er verkoop acties opgezet voor het generen van geld.

Financiële verantwoording

De stichting Vrienden van de Horsthoeve gaat haar inkomsten verkrijgen uit subsidies van instanties en fondsen. Met name de regionale fondsen zijn daarin van belang.

 • De deelnemers die voor dagbesteding de Horsthoeve bezoeken, komen uit de regio.
 • Verder ontvangt de stichting donaties en giften van particulieren.
 • Het werven van gelden is hoofdzakelijk gericht op fondswerving.
 • Hiervoor zullen meerdere fondsen worden aangeschreven en mondeling worden benaderd.
 • Enkele fondsen hebben voor 2016 reeds een voorlopige bijdrage toegezegd.

 

De verkregen gelden worden besteed aan het kopen van diverse materialen voor schilderen, gezonde voeding/koken, tuinieren enz. Verder voor culturele uitstapjes, het kunnen faciliteren van andere activiteiten die goed zijn voor de deelnemers.

De bestuurskosten bestaan uit vergaderingen en reiskosten.

 

Voorzitter Dhr. J. Ruiter, te Raalte
Penningmeester Dhr. H. Neulen, te Broekland
Secretaris Mevr. C.H.M. Henning, te Raalte
Bestuurslid Dhr. J. Hulsegge, te Nijverdal
Fiscaalnummer: NL856310451B01
ANBI nummer: 856310451
K.v.K nummer 65904362
Bank nummer NL98RABO0130434191
Stichting vrienden van de Horsthoeve
Email info@dehorsthoeve.nl
Telefoon 06 508 599 60 ( voorzitter )
Website www.dehorsthoeve.nl/stichting

Financieel overzicht - Jaarverslagen - Stichting Vrienden van de Horsthoeve

Vrienden Van De Horsthoeve Jaarverslag 2023 Pdf
PDF – 1,2 MB 5 downloads
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2022
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2021
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2020
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2019
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2018
Vrienden van De Horsthoeve Jaarverslag 2017

Hoe kan ik vriend van de stichting worden?

Simpel, door het invullen van het onderstaand  formulier of stuur het formulier op naar
Stichting Vrienden van de Horsthoeve te Broeland
Horstweg 15
8107 AA Broekland

Formulier-Vrienden worden van Stichting Vrienden van de Horsthoeve Broekland
1269 downloads

Kennisgeving dat u vrienden wordt van Stichting Vrienden van de Horsthoeve te Broekland

Ik word vriend van de Stichting Vrienden van de Horsthoeve en ik steun met een bijdrage.

(Vul in uw gegevens JUIST in)  


Graag berichten ontvangen van Stichting vrienden van de Horsthoeve