Proactief onderzoek GGD - Horsthoeve

Toezicht WMO - GGD IJsselland


Waarom toezicht?
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is opgenomen dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de organisatie van maatschappelijke ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische of psychosociale problemen en voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Om de kwaliteit van Wmo-voorzieningen te waarborgen, wordt door middel van toezicht op Wmo-voorzieningen, getoetst of aanbieders
voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen.


Op 27 oktober heeft de Horsthoeve een proactief onderzoek gehad [een onderzoek zonder dat anderen je daartoe aanzetten]

Toezicht Wmo

 

Lees hieronder het hele rapport 
Wij zijn zeer tevreden en trots op het rapport.

Proactief Onderzoek GGD I Jsselland 27 10 2022 Horsthoeve
PDF – 105,1 KB 195 downloads