Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Zorgboerderij de Horsthoeve

Zorgboerderij de Horsthoeve waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Zorgboerderij de Horsthoeve zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Zorgboerderij de Horsthoeve respecteert de privacy van haar deelnemers, bezoekers en gebruikers van haar websites, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Zorgboerderij de Horsthoeve hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zorgboerderij de Horsthoeve neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Zorgboerderij de Horsthoeve via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Broekland, 25 MEI 2018

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zorgboerderij de Horsthoeve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de dagbesteding op Zorgboerderij de Horsthoeve en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zorgboerderij de Horsthoeve verstrekt.

 • Zorgboerderij de Horsthoeve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam (*)
 • Uw telefoonnummer (*)
 • Uw e-mailadres (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

Zorgboerderij de Horsthoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgboerderij de Horsthoeve maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 • Stichting Vrienden van de Horsthoeve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-       Uw naam (of naam bedrijf) (*)
-       Adres (*)
-       Postcode, Woonplaats (*)
-       Telefoon (*)
-       E-mailadres (*)
-       Geslacht (*)
-       Het bedrag dat u doneert (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

Stichting vrienden van de Horsthoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgboerderij de Horsthoeve maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 • Email-nieuwsbrief en uitnodigingen ontvangen van Stichting Vrienden van de Horsthoeve

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief en/of uitnodigingen wenst te ontvangen die door het Stichting Vrienden van de Horsthoeve wordt aangeboden, dient u eerst akkoord te gaan.
Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief en/of uitnodigingen toe te zenden. Wilt u in de toekomst geen email en/of nieuwsbrief ontvangen, ga dan naar https://www.dehorsthoeve.nl/uitschrijven-nieuwsbrief

 

 1. WAAROM ZORGBOERDERIJ DE HORSTHOEVE GEGEVENS NODIG HEEFT

Zorgboerderij de Horsthoeve verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zorgboerderij de Horsthoeve uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of u te informeren over wijzigingen hierover.

 

 1. HOE LANG ZORGBOERDERIJ DE HORSTHOEVE GEGEVENS BEWAART

Zorgboerderij de Horsthoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

 1. DELEN MET ANDEREN

Zorgboerderij de Horsthoeve verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

 • de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • als u vriend van Stichting de Horsthoeve wilt worden;
 • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zorgboerderij de Horsthoeve worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zorgboerderij de Horsthoeve gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk

Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dehorsthoeve.nl

Zorgboerderij de Horsthoeve zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zorgboerderij de Horsthoeve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zorgboerderij de Horsthoeve op via

info@dehorsthoeve.nl

https://www.dehorsthoeve.nl   is een website van Zorgboerderij de Horsthoeve – Patricia Vreugdenhil

Postadres onderaan deze pagina

 

 1. FOTO EN MEDIA

Het kan voorkomen dat op de Horsthoeve foto’s en filmopnames worden gemaakt. Dit gebeurt tijdens de dagelijkse bezigheden of tijdens activiteiten of uitstapjes. Wij nemen alleen foto's en filmopnames wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de deelnemer zelf of door de wettelijk verantwoordelijke van de deelnemer. Daarnaast vragen wij toestemming voor het publiceren van foto's en filmopname. Denk hierbij aan foto’s op deze website en/of op facebook.

 

  9. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Zorgboerderij de Horsthoeve zijn verbonden. Zorgboerderij de Horsthoeve aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Zorgboerderij de Horsthoeve adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 

 10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Zorgboerderij de Horsthoeve is als volgt te bereiken:
Postadres: Horstweg 15,8107 AA Broekland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 05068089

Telefoon: 06 22 95 93 52

E-mailadres: info@dehorsthoeve.nl

Stichting Vrienden van de Horsthoeve
Postadres: Vorsterhof 75 8107 BD Broekland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65904362
ANBI nummer: 856310451

 

Contactpersoon:
Patricia Vreugdenhil

Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Facebook

Automatische login en advertenties

Jouwstats

Automatische login