Kleinschalige Zorg Salland | KZS

De Horsthoeve is aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland

KZS is een vereniging van zelfstandige kleinschalige ondernemingen.
De aangesloten leden werken samen aan zorg en begeleiding op maat, met oog voor individuele wensen, mogelijkheden en behoeften.
De ondernemers binnen KZS tonen een grote betrokkenheid bij hun deelnemers. Die ontvangen professionele zorg en begeleiding in een kleine, veilige setting, met vaste begeleiders.

De leden van KZS maken zorg persoonlijk.